Ayvalık

Ayvalık Dayanışma Ağı

HER MAHALLE MECLİSİ
MAHALLE DAYANIŞMASIDIR!

Yaşamak ve yaşatmak için organize olalım.
Corona salgını bir kez daha gösterdi ki sağlık da toplumsal bir durum. Her birimiz gerekli önlemleri almadıkça, hastalıktan korunamayız. Salgından daha hızlı ve daha yaygın bir dayanışmayla bir çok kaybın önüne geçebiliriz..

DAYANIŞMA AĞI
– Mahalle meclisleri gönüllülerinden oluşur
– Başta diğer mahalleler olmak üzere, yerelde, ülke çapında ve dünya üzerinde benzer ağ çalışmaları ile iletişim, deneyim aktarımı ve koordinasyon içinde çalışmayı hedefler.
– Salgının yayılmasını engellemek, salgın durumunda da gerekli kaynakların analizini yapmak, talepleri tespit etmek, geliştirmek ve karşılanması için ilgili kurumları harekete geçirmek için çaba gösterir
– Salgın tehdidinin sadece sağlık değil toplumsal, psikolojik, ekonomik yansımalarına karşı birlikte neler yapılabileceği üzerine tartışma, üretim, paylaşım zemini yaratır.
– Herkesin ihtiyaç duyduğu doğrulanmış, sadeleştirilmiş ve işlevsel bilgi akışını organize eder.

Mahalle iletişim grubuna dahil olmak için İsim / mahalle bilginizi whatsapp mesajı ile şu numaraya gönderebilirsiniz: 0507 783 12 16